Klik her og læse mere
ADNUVO°
Borgergade 6
1300 København K
Tlf 39101000
Mail info@adnuvo.com
CVR 27772463
adlifter_top

Adlifter PM

En "behind the scenes" beretning om 1:1 markedsføring i lommeformat

ADNUVO° har i flere år udviklet Adlifter: Et system, der styrer udsendelse af nyhedsbreve og 1-1 personificerede e-mails i stor skala. I Adlifters web interface kan man opsætte sin mail, vælge hvilket segment, der skal modtage mailen, angive hvornår mailen skal sendes ud og efterfølgende se statistik for hvor mange, der har modtaget mailen, hvor mange der har åbnet den, hvilke links i mailen der er klikket på m.m.

I takt med den øgede brug af Adlifter og udbredelsen af smartphones, er der opstået efterspørgsel efter en mulighed for at tilgå de mest anvendte funktioner i Adlifter på en mere fleksibel måde end at sidde foran en computer.

Dette behov besluttede vi at dække med en mobil app.

1 app – 1 funktionalitet
En smartphone har en begrænset størrelse skærm at interagere med, så det bliver hurtigt uoverskueligt, hvis man har for meget funktionalitet og for mange informationer. Det er vigtigt, at man holder et klart fokus med sin app, så det gælder om at lave en app, der gør én ting godt frem for mange ting halvgodt.

Derfor valgte vi udelukkende at fokusere på statistikdelen af Adlifter, så man kan følge med i hvordan udsendelserne forløber. Netop statistikdelen er særlig interessant at have adgang til fra en mobil enhed, da mange mailudsendelser foregår på tidspunkter hvor de ansvarlige ikke nødvendigvis sidder foran pc’en. Som ansvarlig kan man derfor følge med i en udsendelse, der er planlagt lørdag formiddag, samtidig med at man er ude at købe ind.

1 app, 3 platforme
Vi besluttede tidligt i processen at appen skulle kunne benyttes på de to store platforme (iPhone/iOS og Android), samt Microsofts nye mobilsystem (Windows Phone). Da Android sidder på størstedelen af alle solgte smartphones var den platform selvskrevet, iPhone/iOS ligger nr. 2 og var ligeledes selvskrevet. Windows Phone blev valgt, da det er en platform der sandsynligvis kommer til at vokse sig stor de kommende år.

HTML app vs. native apps
Da vi gik i gang med at udvikle appen, skulle vi tage stilling om vi skulle lave en html baseret app, som kunne benyttes på flere platforme, eller om vi skulle udvikle selvstændige apps til hver af de store platforme – også kaldet native apps. Vi valgte at lave native apps, da det ville give den bedste brugeroplevelse, dels fordi performance for native apps er langt bedre, dels fordi vi kunne lave apps, der var tilpasset det enkelte system, og som derfor ville føles som en naturlig del af systemet.

Designet
Når man designer til flere forskellige platforme, kan man vælge mellem to forskellige designstrategier. Den ene er at gennemtvinge et fælles layout for alle platforme og den anden er at lave en række generelle retningslinjer, som derefter fortolkes inden for rammerne af det enkelte system. Den første model har den fordel, at man kun skal lave ét design. Ulempen er, at de forskellige platforme har forskellig look & feel og forskellige måder at interagere med enheden på, så man kan ikke lave ét design, der opleves som en integreret del af alle systemer. Den anden model betyder, at apps kommer til at se forskellige ud fra platform til platform, men til gengæld kommer de til at virke som en mere integreret del at den enkelte platform.

 

Da vi skulle afgøre hvilken model vi skulle benytte, lagde vi vægt på at det i høj grad var et værktøj vi lavede, og i mindre grad et brand vi skulle markedsføre. Derfor var det oplagt at lave en app, der i så høj grad som muligt føltes som en naturlig del af ens telefon. Vi valgte at lave nogle generelle rammer for designet, og justere det ind til hver platform, så man fik oplevelse af en app, der har samme feeling som platformen samtidig med at de 3 apps har samme grundlæggende struktur.

Brugervenlighed, brugervenlighed og brugervenlighed
Hvis man skal udnævne én faktor, der er den vigtigste faktor for om en app er god eller ej, så må det være brugervenlighed. Når en bruger downloader en app og prøver den, skal man kunne gå til den uden problemer. Hvis ikke, viser al erfaring, at den bliver afinstalleret eller ganske enkelt aldrig brugt. Derfor skal man kunne benytte appen uden at tænke over hvordan den virker. Den skal helt enkelt føles intuitiv at gå til.

Denne problematik var vi selvfølgelig bevidste om fra starten og det var medvirkende til, at vi valgte at lave native apps, da de opfører sig på en måde som brugeren er vant til.

Et andet sted det slår igennem, er måden statistikdata hentes. Når man kommer ind på en side, viser vi de data brugeren så sidst, siden blev vist. Samtidig tjekker vi, om der er nye data, og hvis der er, henter vi dem og opdaterer viewet. Herved undgår vi, at brugeren oplever en app der føles som om den ikke reagerer.

 

Et andet område hvor vi har optimeret brugervenligheden er i forbindelse med login. I online udgaven af Adlifter logger man på med sit brugernavn og password. Da en mobil enhed ikke har det bedste tastatur, gælder det om at begrænse indtastning mest muligt. Vi skulle derfor finde en måde både at tage hensyn til sikkerheden og samtidig gøre det let for brugeren at komme ind i appen. Løsningen blev en pinkode funktionalitet, hvor man første gang logger sig på med sit brugernavn og password, hvorefter man angiver en pinkode, som man herefter benytter i stedet.

 

Marketplace, App Store & Play
Det sidste trin i processen var at få lagt Adlifter appen op i hver platforms app portal. Også her har de forskellige platforme en lidt forskellig indfaldsvinkel. Windows Phone og iPhone er begge meget restriktive hvad angår de apps, der lægges i henholdsvis Marketplace og App Store. De bliver testet for, om de overholder hver platforms guidelines og om appen rent faktisk virker. Denne proces er ikke kun en automatiseret proces; der sidder rent faktisk personer og tester appen på forskellige enheder. For Androids vedkommende foregår denne proces automatisk. Derfor kan man slippe afsted med at lægge apps op i Play, der er fejlbehæftede. Fordelen ved Android modellen er at den går hurtigere, da det er et automatisk flow, mens det typisk tager omkring en uge at få en app i App Store og i Marketplace. Det kan dog variere noget afhængig af hvor mange andre der tilføjer nye eller opdaterede apps på samme tidspunkt.

Adlifter er et system, der styrer udsendelse af nyhedsbreve og 1-1 personificerede e-mails i stor skala. Systemet er udviklet af ADNUVO° og er i flere år blevet anvendt af virksomheder som Berlingske Media, AP Pension, FolkeFerie og Dyrenes Beskyttelse. Systemet sender årligt mere end 250.000.000 emails.
Find Adlifter PM app’en her:
Windows Marketplace (Windows Phone)
App Store (iPhone/iOS)
Google Play (Android)

 

Tags: , , ,